Terapie Kwantowe

  • TimeWaver jest urządzeniem kwantowym, które skanując organizm kwantowym czytnikiem, diagnozuje go i może zwrotnie nadawać mu terapię harmonizującą we wszystkich obszarach w których występuje dysfunkcja. Po wprowadzeniu do sprzężonego z jednostką kwantową komputera danych klienta oraz jego zdjęcia, możemy zdalnie zanalizować przyczyny chorób lub dysharmonii traktując organizm całościowo, sięgając do okresu prenatalnego, traum rodowych, zdarzeń w życiu wywołujących silne emocje i napięcia, predyspozycje przejęte od rodziców, wpływy z otoczenia czy energie w domu i miejscu pracy. TimeWaver ma dostęp do wszystkich poziomów człowieka, do jego ciała fizycznego, ciał subtelnych, blokad energetycznych w organizmie, do podświadomości oraz mechanizmów subkomórkowych. Potrafi określić czynniki alergizujące, braki enzymów, aminokwasów czy substancji odżywczych jak również obecność i rodzaj pasożytów. Tym ostatnim wyśle odpowiednie częstotliwości aby je unieszkodliwić. Braki substancji zostaną uzupełnione przez nadawanie terapii na poziomie energetycznym.
  • Healy – kwantowy terapeuta w Twoim domu.
Terapie Komplementarne
  • Każdy z nas jest indywidualnością. Każdy z nas niesie ze sobą inną historię. Nasze życie rozgrywa się nie tylko w fizyczności., ale mają na nie wpływ często niewidoczne czynniki: emocje, psychika, sposób myślenia, odziedziczone traumy rodowe, również energie otoczenia, oddziaływanie innych ludzi. Dlatego nasze terapie wydobywają ukryte przyczyny chorób i niepowodzeń. Oto niektóre z nich:
  • Regresja w głębokim relaksie : pozwala ona na rozluźnienie kontroli świadomości i dopuszczenie do głosu naszej subtelnej części. Nasz podświadoma część ma dostęp do wszystkich informacji, nie wie niestety jak sobie dzięki nim pomóc. Sesja przypomina istotne wydarzenia i pomaga uwolnić się od manipulacji, danych ślubów i zawartych kontraktów ucząc się jednocześnie jak korzystać ze swojej mocy.
  • Badanie i terapia podświadomości: jesteśmy często niespójni wewnętrznie, różne obszary naszej podświadomości zamiast współpracować realizują własne cele i dążą do władzy. Dobrym przykładem może być rywalizacja serca i rozumu. Badanie podświadomości to godzinna rozmowa w której poznasz swoje słabe strony i przyczyny niepowodzeń finansowych, w relacjach, braku awansu czy niezrealizowania swoich celów.
  • Terapia Life Flow uwalnia nas na poziomie subkomórkowym od traum rodowych , programów i blokad wewnętrznych. Jedna z najbardziej skutecznych terapii poprawiających szybko jakość naszego życia.
  • Terapia oczyszczająca : oczyszcza energie wokół nas, usuwa blokujące klątwy, czarną magię i tym podobne wpływy. W trakcie tej terapii klient uczy się jak radzić sobie samemu z podobnymi problemami.
  • Hidden Mind – terapia dźwiękami.