artykuł Nexus nr 2/marzec-kwiecień 2016

Zwierciadła zawsze były przedmiotem tajemniczych obserwacji. Magowie od zamierzchłych czasów uważali, że można w nich zobaczyć świat astralny, obudzić zdolności jasnowidzenia. Użyte przez Archimedesa w bitwie pod Syrakuzami wklęsłe zwierciadła złożone z wielu małych szkieł posłużyło do zogniskowania i spalenia energią słoneczną floty Rzymian. Setki lat temu w niezrozumiały sposób Robert Bacon w swoim zwierciadle ujrzał wynalazki przyszłości : mikroskop, samolot, samochód. Ta wiedza była szokująca dla jego współczesnych – zwierciadła zostały rozbite. Również Nostradamus czerpał ponoć swoje przepowiednie z seansów w kapsule w kształcie wypolerowanego metalicznego jajka, podczas których uzyskiwał dostęp do wiedzy na temat przyszłości…

24 grudnia 1990 roku godzina 19.00. Osada Dikson tuż za kołem polarnym. Nad gmachem Międzynarodowego Instytutu Naukowo Badawczego Antropologii Kosmicznej, w którym przeprowadzano doświadczenia z tzw. Zwierciadłami Kozyriewa nagle rozbłysnęło dziwne światło przypominajace zorzę polarną. W chwilę potem na osadą pojawia się tajemniczy obiekt – świetlisty dysk, który za każdym razem znika dopiero po zakończeniu eksperymentów. Badacze wnioskują po wielu dniach prac, że tak reagują z polem informacyjnym ziemi nadawane w przestrzeń symbole. Co to za tajemnicze eksperymenty i kto był ich autorem? **

Wśród wielu badań rosyjskiego astro–fizyka Mikołaja A. Kozyriewa poczesne miejsce zajmują jego prace na temat czasu. Kozyriew twierdził że czas nie jest abstrakcyjną wartością : ma kierunek i energię. Płynie w postaci promieni, które swobodnie przemieszczają się w przestrzeni kosmicznej, ale pole magnetyczne Ziemi zakłóca ich bieg, tak jak chmury pochłaniają światło, biegnące bez przeszkód w próżni.
Dotarcie do promieni czasu, rozumował Kozyriew, ułatwiłoby łączność psychiczną, ponieważ większość zjawisk określanych mianem telepatii.
a zwłaszcza przepowiadanie przyszłości, można po prostu interpretować jako podróże w czasie.

Kozyriew wraz z zespołem przebadali wiele świętych miejsc, naturalnych
i stworzonych przez człowieka i ustalili, że ogromna ich część znajduje się w punktach, w których jest niskie natężenie pola magnetycznego. W eksperymentach z przesyłaniem przekazów telepatycznych osób mających zdolności parapsychologiczne stwierdzili, że im mniejsze natężenie pola magnetycznego. tym lepsze są rezultaty mediów.

„…Kozyriew postanowił więc stworzyć sztuczne słabe pole magnetyczne – zwierciadło zmniejszające natężenie pola 500 razy, co odpowiada warunkom panującym tysiąc kilometrów nad Ziemią. Zawiózł swoje urządzenia w miejsca o niskich wartościach pola – pola magnetyczne są bardziej zróżnicowane daleko na północy i południu – aby przeprowadzić tam kolejne doświadczenia. Polegały one na tym, że medium przekazywało myślą sygnały do oddalonych od niego odbiorców, którzy rysowali to co odebrał ich umysł i o tym opowiadali….”*

Rezultaty eksperymentów przekroczyły oczekiwania. W wyniku przeprowadzenia dwóch globalnych, kilkudniowych transmisji informacji między ludźmi uzyskano 95 procentową zgodność odbioru symboli nadawanych i odbieranych tysiące kilometrów dalej.** Właściwości zwierciadeł zostały potwierdzone też licznymi przypadkami jasnowidzenia, a nawet podróży poza ciałem. W jednym z eksperymentów podjęto przez zwierciadło Kozyriewa transmisję informacji do Stonehenge w Anglii, gdzie 200 osób odebrało symbole składające sie ze znaków sumeryjskich. Nastąpiła wtedy również aktywizacja biopola i pojawiło się również ok. 70 znaków , które nie były nadawane!

Natomiast opisane wyżej zjawiska wraz z silnymi zaburzeniami jonosfery i magnetosfery wystąpiły podczas nadawania symbolu M.K.Roericha „Sztandar Pokoju” gdzie uczeni nie przygotowani na takie anomalie zdążyli tylko zaobserwować na przyrządach lokalne przemieszczenie się bieguna magnetycznego o 180 stopni.

W innym przypadku wzbudzone pole w zwierciadle Kozyriewa samoistnie generowało różne symbole. Każdy , który wchodził do zwierciadła Kozyriewa obserwował wielogodzinną manifestację świetlnych znaków. 8 badaczy obserwowało je przez wiele dni i zapisywało, obserwacje były jednakowe, a symbole również w większości korelowały z kulturą sumeryjską.

Eksperymenty z lustrami Kozyriewa dotyczyły również działań medycznych, leczenia na odległość i diagnostyki. W ich rezultacie pojawiło się urządzenie, w którym zwierciadło Kozyriewa w kształcie dużej aluminiowej rury mogącej pomieścić człowieka zostało wyposażone w system laserowy. Obecnie urządzenia takie wykorzystywane są z dobrym skutkiem w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych u ludzi w kilku miejscach w Rosji, np. w Miassie.

Na osi centralnej zwierciadła Kozyriewa powstaje według jego teorii pole o skumulowanej gęstości przepływu czasu. Zagęszczone kontinuum czasowe jest połączone z wszystkimi innymi miejscami w kosmosie, dzięki czemu umożliwia bezpośredni transfer informacji pomiędzy tymi miejscami, niezależnie od odległości. Otwiera się coś na kształt kanału informacyjnego pomiędzy centralnym kontinuum czasu w zwierciadle Kozyriewa, a wszystkimi innymi miejscami w kosmosie. Globalna fala czasu łączy z sobą wszystkie istoty żywe i wszystkie procesy fizyczne. W ten sposób ludzie mają możliwość odbierania mentalnie informacji z odległych miejsc i mentalnego wysyłania informacji.

Eksperymenty te miały jeszcze inny wymiar : uzyskano wgląd w przyszłe zdarzenia. Transmisja symboli generowanych przypadkowo przez ekstrasensów, trwająca synchronicznie powodowała odbiór ich w drugim miejscu , ale dotyczyło to tylko 1/3 emisji. Druga część emisji przychodziła z opóźnieniem, tak jakby była gdzieś przechowywana. Ale dopiero niespodzianką okazał się fakt, że trzecia część symboli odbierana jest przed faktycznym wysłaniem , a nawet przed wygenerowaniem losowym symboli!

W dalszych badaniach okazało się, że lustra skonfigurowane w odpowiedni sposób są w stanie nie tylko oddziaływać na upływ czasu, ale również otwierać dostęp do światów równoległych. Uczeni przewidywali niebezpieczeństwa z tym związane, a nawet doznawali w trakcie eksperymentów niezrozumałego uczucia strachu. W końcu wszystkie badania zostały wstrzymane.

Obserwowane zjawiska rodziły i rodzą dalej wiele pytań. Co dzieje się w soczewce wklęsłego zwierciadła, jaka siła zdolna jest wywołać tak silne oddziaływania fizyczne. Jak to się dzieje, że na myśli człowieka umieszczonego w Lustrze Kozyriewa zaczyna odpowiadać – no właśnie : kto? czy też co?

*”Apokalipsa 2012″ Lawrence E. Joseph

**film „Zwierciadła – przełamać przyszłość”

Rysunki i fotografie:

  1. Symbole manifestujące się w Zwierciadle Kozyriewa
  2. Symbol „Sztandar pokoju”, zaproponowany przez Nicholasa K. Roerich’a (1874-1947) symbolizuje jedność sztuki, nauki i religii.
  3. Czaszka z nienaturalnie wydłużonym sklepieniem.
  4. Tiara papieska jako forma przykrycia głowy z krzywizną imitującą czaszkę .

Małgorzata Bińczycka
Tel. 692 799 631

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *